நாங்கள் செய்யும் நன்மைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டுமானால்?

ஷேக் முஹம்மத் சாலிஹ் அல் உதைமீன் அவர்களின் இத்திபாஹ் என்ற நூலில் இருந்து எடுக்கப் பட்டது. தமிழில்மொழிபெயர்ப்பு – அபூ-ஆராஹ் (ஷாஹ்ஜஹான்) அன்பான இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே! நாங்கள் நாளாந்தம் பல்வேறுபட்ட நல்ல காரியங்களைச்

Read More »

புதுமையும் புதியவர்களும்

(இது இமாம் இப்ன் அல்கையும் அல் ஜவ்சியா அவர்களின் அல் “குர்பாது வ அல் குரபா” என்ற சிறு கட்டுரையின் தமிழாக்கமாகும், இந்த தமிழாக்கத்தில் சில பிரத்தியோக வசனங்களும் ஒழுங்கு முறையும் கையாளப்பட்டுள்ளது –

Read More »

நேர்ச்சை

நபிகள் (ஸல்) அவர்கள் அறிவித்துள்ளதாக பல ஹதீத்களில் பதிவாகி உள்ளதாவது, “நேர்ச்சை செய்வது ஒரு விரும்பத்தகாத (மக்ரூஹ்) காரியமாகும்! அபூ ஹுரைரா (ரலி) அறிவிக்கிறார்கள்: “அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) கூறினார்கள் “ நீங்கள் நேர்ச்சை

Read More »

சுவர்க்கத்தின் வடிவமைப்பு

சுப்ஹானல்லாஹ்….! நீர் அதனின் தரையும் மண்ணும் எப்படி இருக்கும் என்று கேட்டால் அது சந்தனத்தையும் குங்குமத்தையும் கொண்டதாகும்…! நீர் அதனின் கூரை என்னெவென்று கேட்டால் அது வல்ல அல்லாஹ்வின் சிம்மசனமாகும்…! நீர் அதனின் கற்கள்

Read More »

தாடி சிரைத்தல் (SHAVING THE BEARD)

ஒரு நவீன மறைமுகமான பெண்மை அபூ அபத்தில்லாஹ் முஹம்மத் அல்ஜீபாலி தாடி விளக்கம் தாடி (அரபியில் – லியாஹ்) என்பது ஒருவரது கன்னங்களிலும், தாடைகளிலும், தடைகளின் கீழ் பகுதிகளிலும் , காதுக்கும் கண்ணுக்கும் இடைப்பட்ட

Read More »

புதுமையும் புதியவர்களும்

(இது இமாம் இப்ன் அல்கையும் அல் ஜவ்சியா அவர்களின் அல் “குர்பாது வ அல் குரபா” என்ற சிறு கட்டுரையின் தமிழாக்கமாகும், இந்த தமிழாக்கத்தில் சில பிரத்தியோக வசனங்களும் ஒழுங்கு முறையும் கையாளப்பட்டுள்ளது – தமிழில்மொழிபெயர்ப்பு –

Read More »